Instellen Linksys X1000 modem-router

De (draadloze) Linksys X1000 instellen.


Gefeliciteerd met uw draadloze router modem X1000. Standaard wordt de modem / router door ons voor uw verbinding ingesteld. Zowel uw ADSL als uw WIFI verbinding. Kijk in de begeleidende brief voor uw netwerknaam en beveiligingssleutel van uw WIFI verbinding. 

1. Aansluiten modem / router 

 

 1. Schakel al uw netwerkapparaten uit, inclusief de computer(s) en de modemrouter. Als u momenteel een modem gebruikt, koppelt u deze nu los; de modemrouter vervangt uw modem.
 2. Sluit een uiteinde van de meegeleverde LAN / computer kabel aan op de Ethernetadapter van uw computer, en het andere uiteinde op één van de drie ethernetpoorten achter op de modemrouter. Herhaal stap 2 voor iedere andere computer of apparaat die u op de modemrouter wilt aansluiten.
 3. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de DSL-poort op de achterkant.
 4. Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de “Modem” poort van de splitter.

  OPMERKING: U hebt bij Analoog en ISDN telefoonlijnen een splitter nodig om het telefoon en ADSL signaal dat over de telefoonlijn in uw huis binnenkomt te splitsen in een deel voor spraak (=telefonie –> “PHONE” poort van de splitter (bij ISDN loopt deze kabel naar uw NT1 kastje en van daaruit naar uw huiscentrale of ISDN telefoontoestel)). Het ADSL/data verkeer loopt via de “MODEM” poort van de splitter. De binnenkomende telefoon/ADSL lijn drukt u in de “LINE” poort van de splitter. Hebt u een nieuwe ADSL verbinding dan dient u eerst de splitter aan te sluiten. Vraag ons om een splitter als u deze nodig hebt. 

 5. Sluit een uiteinde van de netstroomadapterkabel aan op de voedingspoort en het andere uiteinde op een stopcontact.
 6. Zet de computer aan die u wilt gebruiken om de Linksys modemrouter te configureren.

De LED’s voor Voeding, Draadloos en Ethernet (een voor iedere aangesloten computer) moeten nu gaan branden op de Linksys modem/router. Als dit niet gebeurt, controleer dan of de modemrouter is ingeschakeld en de kabels goed zijn aangesloten.

De modemrouter is nu aangesloten. Ga naar stap 2: Configuratie.

 

2. Configuratie 

 

 1. Open uw webbrowser/Internet Explorer. Voer in de adresbalk van de browser het volgende in: http://192.168.1.1.
 2. Druk op Enter.  Let op dat u geen onnodige software installeert! Mocht u bovenstaande pagina te zien krijgen dan klikt u op de regel: "Doorgaan met een open en onbeveiligd netwerk (niet aanbevolen)". 

 3. U komt in een tweede scherm:  Ook hier geldt dat als u geen overbodige software wenst u op een vinkje plaatst en klikt op "Doorgaan" zoals u in bovenstaande afbeelding kunt zien.

 4. U krijgt nu een verificatiescherm / aanmeldscherm van uw router te zien:
 5. Voer in het aanmeldscherm als gebruikersnaam en wachtwoord het woord admin in (admin wordt standaard als gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt) en klik op Inloggen.

 6. U krijgt nu het Linksys modem/router configuratiescherm te zien. Hier kunt u alle instellingen van uw modem/router aanpassen. Na het inloggen wordt het scherm Instellingen -> Basisinstellingen getoond waarop u de ADSL instellingen dient in te voeren. In onderstaande afbeelding staan de juiste instellingen voor een PPPoA ADSL verbinding via ZET solutions bv. Op de gebruikersnaam en wachtwoord na dient u voor een PPPoA adsl verbinding de gegevens over te nemen.

  (Bij punt 12 vindt u de instellingen voor een DHCP RFC 2684 Brug adsl verbinding.) 7. Kies voor Taal -> Nederlands
 8. Internetinstellingen -> Automatisch (adsl)
 9. Type internetverbinding RFC 2364 PPPoA
 10. Voer de juiste waarden in bij de velden Multiplexing:

  Bij RFC 2364 PPPoA vult u hier VC in.

  Bij RFC 2684 Brug vult u hier LLC in.

  Tot slot vult u de Virtual Circuit in VPI=8 en VCI=48.

  U voert de juiste tijdzone in = (GMT+01:00) Frankrijk, Duitsland, Italie

 11. Tot slot klikt u onderaan de pagina op "Instellingen opslaan". Er verschijnt een zwart scherm in beeld dat na een aantal seconden weer verdwijnt. U komt weer terug op de configuratiepagina. Nu bent u klaar met de ADSL configuratie.


   
 12. DHCP RFC 2684 Brug adsl verbinding

  Na het inloggen wordt het scherm Instellingen -> Basisinstellingen getoond waarop u de ADSL instellingen dient in te voeren. In onderstaande afbeelding staan de juiste instellingen voor een DHCP - RFC 2684 Brug ADSL verbinding via ZET solutions bv.  13. Kies voor Taal -> Nederlands
 14. Internetinstellingen -> Automatisch (adsl)
 15. Type internetverbinding RFC 2684 Brug
 16. Voer de juiste waarden in bij de velden Multiplexing:

  Bij RFC 2684 Brug vult u hier LLC in.

  Tot slot vult u de Virtual Circuit in VPI=0 en VCI=35

  U voert de juiste tijdzone in = (GMT+01:00) Frankrijk, Duitsland, Italie

 17. Tot slot klikt u onderaan de pagina op "Instellingen opslaan". Er verschijnt een zwart scherm in beeld dat na een aantal seconden weer verdwijnt. U komt weer terug op de configuratiepagina. Nu bent u klaar met de ADSL configuratie.
 18. LET OP!: MAC adres registratie bij “RFC 2684 brug” ADSL verbinding


  Bij een RFC 2684 brug type verbinding dient u het MAC adres van de Linksys modem/router te registreren op de server van ZET solutions. Zonder registratie krijgt u geen ADSL verbinding.

  Als alles correct gaat krijgt u naar het juist instellen van de Linksys een MAC adres registratiepagina in beeld waarin om een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd. Kijk op de papieren van ZET solutions en vul deze gegevens in. Uiterlijk een half uur later werkt uw internetverbinding. Zolang u uw router/modem niet vervangt, hoeft u nooit meer deze gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

  Indien u geen MAC adres registratiescherm te zien krijgt, kijkt u onderop het modem en geeft u het MAC adres wat daar staat (12 tekens) door aan de servicedesk van ZET solutions zodat uw Linksys MAC adres handmatig in de server van ZET solutions ingevoerd kan worden. Na het handmatig invoeren van het MAC adres (dit is het MAC adres dat onderop uw modem staat!) door de servicedesk medewerker zit u na 15 minuten op internet.

Samenvatting van instellingen per soort ADSL aansluiting.

PPPoA 

 • Type Internetverbinding: RFC 2364 PPPoA
 • Multiplexing is VC
 • Virtual Circuit: VPI=8 en VCI=48.
 • Voer uw ADSL gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Selecteer Continu verbinding houden. 
 • Klik op Instellingen opslaan.  

BRUG - DHCP

 • Type Internetverbinding: RFC 2684 Brug
 • Multiplexing is LLC
 • Virtueel Circuit: VPI=0 en VCI=35.
 • Selecteer voor de IP-instelling: Automatisch IP-adres toewijzen.
 • Klik op Instellingen opslaan.

3. Het instellen en wijzigen van de draadloze instellingen

 

Om het signaal van uw draadloze netwerk in te stellen / wijzigen, kunt u de Wireless Network Name (=SSID) (Draadloze Netwerknaam) instellen / wijzigen en een kanaal instellen / wijzigen voor het draadloze verkeer. Volg voor instructies de onderstaande stappen.

 

 1. Het instellen/wijzigen van de SSID en het kanaal van uw draadloze toegang.  Open de online configuratiepagina van de Linksys modem/router. Zie hiervoor punt “2. Configuratie”, punten 1 tot en met 4.
 2. Klik in de configuratiepagina van uw linksys modem/router op de menuoptie “WLAN” / “Wireless”.
 3. Kijk naar de “Netwernaam" / "Wireless Network Name” (=SSID). Als deze nog op "Linksys" staat ingesteld, verandert u hem in een unieke naam en vervolgens klikt u op “Instell. opsl. / Save Settings”.
 4. Na uw SSID ingesteld / gewijzigd te hebben, probeert u de kanalen te wijzigen om interferenties te voorkomen. De beste draadloze uitzendkanalen om te gebruiken zijn 1, 6 en 11 omdat deze elkaar niet overlappen. 5. Klik op “Instell. opsl." / "Save Settings”.
 6. Klik vervolgens in het menu WLAN / Wireless op de optie “WLAN-beveiliging / Wireless Security“ om de sterkte van de beveiliging van het draadloze signaal in te stellen. Kies hier voor WPA of nog liever WPA2 (WPA2=sterkste beveiliging op dit moment). Voer verder een bijbehorende beveiligingssleutel in van cijfers en of letters (hoe meer tekens hoe veiliger en liefst ook wat cijfers gebruiken).  7. Noteer de SSID en netwerksleutel (=vooraf gedeelde sleutel) goed want die heeft u nodig voor het maken van een draadloze verbinding.
 8. Klik op ““Instell. opsl.” / Save Settings“ om alles goed vast te leggen.  4. Controleren van de internetverbinding

 

Om uw Internetverbinding in het linksys modem te controleren gaat u naar de menuoptie Status. Vervolgens gaat u naar het gedeelte Internet Connection (Internetverbinding) en klik op Connect (Verbinding maken) om verbinding te maken met internet.

 

Als de velden IP Address (IP-adres), Subnet Mask (Subnetmasker), Default Gateway (Standaardgateway) en DNS 1DNS 2 en DNS 3 leeg zijn, is er geen internetverbinding.

 

Neem contact op met de servicedesk 0900-2020205 om te contoleren of er iets met uw ADSL verbinding aan de hand is, of dat er mogelijk een configuratieprobleem in uw modem/router aan ten grondslag ligt. U kunt natuurlijk zelf ook eerst alle instellingen nogmaals nalopen. 

 

5. Meer informatie

Meer informatie en ondersteuning vindt u op de website van linksys http://support.linksys.com/nl-eu/support/linksys/X1000
      De Linksys WAG120N instellen als draadloze GatewayStel u heeft een ander modem gekocht en de Linksys is nu over. U kunt dan de Linksys WAG120N instellen als draadloze gateway.Als de WAG120N niet gebruikt wordt als modem/internet gateway (dus niet verantwoordelijk is voor het opbouwen en onderhouden van de ADSL verbinding) dan kun je deze nog wel gebruiken als draadloze toegangspoort achter je ADSL modem. Via de webinterface van de WAG120N dien je, als je dit wenst, ga je naar het tabblad "basisinstellingen" en daar kies je bij encapsulatie voor "Alleen brug". Verder dient je het LAN IP adres op het tabblad basisinstellingen te wijzigen van het lokale IP adres 192.168.1.1 in 192.168.1.2. Verder dient de DHCP server uitgeschakeld te worden. Sluit vervolgens met een LAN kabel één van de LAN poorten aan op het werkende ADSL modem LAN poort. Vanaf dit moment werkt de Linksys WAG120N als draadloos toegangspunt voor de draadloze apparaten. Aan de overige drie LAN poorten van de Linksys WAG120N kunt je eventueel nog extra apparaten bedraad aansluiten.