Instellen Linksys WAG120N of WAG54G2

De (draadloze) Linksys WAG120N of WAG54G2 instellen.


Informatie over het modem kunt u online vinden op de site van Linksys. Voor de WAG54G2 klikt u hier en voor de WAG120N klikt u hier.De Linksys WAG120N instellen als draadloze gateway1. Installatie modemrouter 

 

 1. Schakel al uw netwerkapparaten uit, inclusief de computer(s) en de modem/router. Als u momenteel een modem gebruikt, koppelt u deze nu los; de modem/router vervangt uw modem.
 2. Sluit een uiteinde van de meegeleverde gele Ethernetkabel aan op de Ethernetadapter van uw computer, en het andere uiteinde op een Ethernetpoort achter op de modem/router. Herhaal stap 2 voor iedere andere computer of apparaat die u op de modem/router wilt aansluiten.
 3. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de DSL-poort op de achterkant.
 4. Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de “Modem” poort van de splitter.

  OPMERKING: U hebt bij Analoog en ISDN telefoonlijnen een splitter nodig om het telefoon en ADSL signaal dat over de telefoonlijn in uw huis binnenkomt te splitsen in een deel voor spraak (=telefonie –> “PHONE” poort van de splitter (bij ISDN loopt deze kabel naar uw NT1 kastje en van daaruit naar uw huiscentrale of ISDN telefoontoestel)). Het ADSL/data verkeer loopt via de “MODEM” poort van de splitter. De binnenkomende telefoon/ADSL lijn drukt u in de “LINE” poort van de splitter. Hebt u een nieuwe ADSL verbinding dan dient u eerst de splitter aan te sluiten. Vraag ons om een splitter als u deze nodig hebt.

 5. Sluit een uiteinde van de netstroomadapter kabel aan op de voedingspoort en het andere uiteinde op een stopcontact.
 6. Zet de computer aan die u wilt gebruiken om de Linksys modem/router te configureren.

De LED’s voor Voeding, Draadloos en Ethernet (een voor iedere aangesloten computer) moeten nu gaan branden op de Linksys modem/router. Als dit niet gebeurt, controleer dan of de modem/router is ingeschakeld en de kabels goed zijn aangesloten.

De modem/router is nu aangesloten. Ga naar stap 2: Configuratie.

 

2. Configuratie

 

Volg de instructies om de modem/router te configureren zodat de ADSL verbinding tot stand gebracht kan worden door uw Linksys modem/router. U hoeft de modem/router overigens maar éénmaal te configureren.

 

 1. Open uw webbrowser/Internet Explorer. Voer in de adresbalk van de browser het volgende in: http://192.168.1.1.
 2. Druk op Enter. 3. Voer in het aanmeldscherm als gebruikersnaam en wachtwoord het woord admin in (admin wordt standaard als gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt).
 4. Klik op OK.

 5. U krijgt nu het Linksys modem/router configuratiescherm te zien. Hier kunt u alle instellingen van uw modem/router aanpassen. Na het inloggen wordt het scherm Basisinstellingen / Basic Setup getoond waarop u de ADSL instellingen dient in te voeren. In onderstaande afbeelding staan de juiste instellingen voor een PPPoA ADSL verbinding via ZET solutions bv. Op de gebruikersnaam en wachtwoord na dient u voor een PPPoA adsl verbinding de gegevens over te nemen.

 6. Selecteer de methode voor encapsulatie / encapsulation (=soort ADSL verbinding met de ZET solutions server).

  U dient te kiezen tussen RFC 2364 PPPoA of RFC 2684 Bridged (Brug). De juiste keuze staat vermeld in de brief met instellingen voor uw ADSL verbinding die u van ZET solutions BV heeft ontvangen.

  Voer de juiste waarden in bij de velden Multiplexing:
  1. Bij RFC 2364 PPPoA vult u hier VC in.
  2. Bij RFC 2684 Bridged (brug) vult u hier LLC in.

    Tot slot vult u de Virtual Circuit (VC-instellingen) in (schakel wel eerst de Automatische detectie uit).

Bij RFC 2364 PPPoA vult u VPI=8 en VCI=48 in.

Bij RFC 2684 Bridged (brug) vult u VPI=0 en VCI=35 in.
LET OP!: MAC adres registratie bij “RFC 2684 Bridged (brug)” ADSL verbinding

 

Bij een RFC2684 Bridged (brug) type verbinding dient u het MAC adres van de Linksys modem/router te registreren op de server van ZET solutions. Zonder registratie krijgt u geen ADSL verbinding.

 

Als alles correct gaat krijgt u naar het juist instellen van de Linksys een MAC adres registratiepagina in beeld waarin om een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd. Kijk op de papieren van ZET solutions en vul deze gegevens in. Uiterlijk een half uur later werkt uw internetverbinding. Zolang u uw router/modem niet vervangt, hoeft u nooit meer deze gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

 

Indien u geen MAC adres registratiescherm te zien krijgt, gaat u deze in het modem opzoeken en vervolgens belt u de servicedesk van ZET solutions zodat uw Linksys MAC adres handmatig in de server van ZET solutions ingevoerd kan worden. Na het handmatig invoeren van het MAC adres (en dit is niet het MAC adres dat onderop uw modem staat!) door de servicedesk medewerker zit u na 15 minuten op internet.

 

U vindt het MAC adres in het modem op de volgende manier:

Ga naar de modem/router configuratiepagina.

 

Ga naar het menu Status en daar vindt u het MAC adres voor de verbinding (geef dit aan de servicedesk medewerker door – 0900-2020205).

 

Samenvatting van instellingen per soort ADSL aansluiting.

ADSL via RFC 2364 PPPoA

 • VPI=8 en VCI=48.
 • Encapsulation / Inkapseling is VC.
 • Voer uw ADSL gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Selecteer Keep Alive (Continu verbinding houden).
 • Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).  

ADSL via RFC 2684 Bridged(Brug) ofwel Dynamisch IP-adres (DHCP)

 • VPI=0 en VCI=35.
 • Encapsulation / Inkapseling is LLC.
 • Selecteer voor de IP-instelling Automatically obtain an IP Address (Automatisch IP-adres toewijzen).
 • Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).


3. Het instellen en wijzigen van de draadloze instellingen

 

Om het signaal van uw draadloze netwerk in te stellen / wijzigen, kunt u de Wireless Network Name (=SSID) (Draadloze Netwerknaam) instellen / wijzigen en een kanaal instellen / wijzigen voor het draadloze verkeer. Volg voor instructies de onderstaande stappen.

 

 1. Het instellen/wijzigen van de SSID en het kanaal van uw draadloze toegang.

  Open de online configuratiepagina van de Linksys modem/router. Zie hiervoor punt “2. Configuratie”, punten 1 tot en met 4.
 2. Klik in de configuratiepagina van uw linksys modem/router op de menuoptie “WLAN” / “Wireless”.
 3. Kijk naar de “Netwernaam" / "Wireless Network Name” (=SSID). Als deze nog op "Linksys" staat ingesteld, verandert u hem in een unieke naam en vervolgens klikt u op “Instell. opsl. / Save Settings”.
 4. Na uw SSID ingesteld / gewijzigd te hebben, probeert u de kanalen te wijzigen om interferenties te voorkomen. De beste draadloze uitzendkanalen om te gebruiken zijn 1, 6 en 11 omdat deze elkaar niet overlappen. 5. Klik op “Instell. opsl." / "Save Settings”.
 6. Klik vervolgens in het menu WLAN / Wireless op de optie “WLAN-beveiliging / Wireless Security“ om de sterkte van de beveiliging van het draadloze signaal in te stellen. Kies hier voor WPA of nog liever WPA2 (WPA2=sterkste beveiliging op dit moment). Voer verder een bijbehorende beveiligingssleutel in van cijfers en of letters (hoe meer tekens hoe veiliger en liefst ook wat cijfers gebruiken).


 7. Noteer de SSID en netwerksleutel (=vooraf gedeelde sleutel) goed want die heeft u nodig voor het maken van een draadloze verbinding.
 8. Klik op ““Instell. opsl.” / Save Settings“ om alles goed vast te leggen.  

4. Controleren van de internetverbinding

 

Om uw Internetverbinding in het linksys modem te controleren gaat u naar de menuoptie Status. Vervolgens gaat u naar het gedeelte Internet Connection (Internetverbinding) en klik op Connect (Verbinding maken) om verbinding te maken met internet.

 

Als de velden IP Address (IP-adres), Subnet Mask (Subnetmasker), Default Gateway (Standaardgateway) en DNS 1, DNS 2 en DNS 3 leeg zijn, is er geen internetverbinding.

 

Neem contact op met de servicedesk 0900-2020205 om te contoleren of er iets met uw ADSL verbinding aan de hand is, of dat er mogelijk een configuratieprobleem in uw modem/router aan ten grondslag ligt. U kunt natuurlijk zelf ook eerst alle instellingen nogmaals nalopen. 5. MAC adres registratie bij DHCP verbindingen 


MAC adres voor DHCP internetverbinding opzoeken in Modem.


Voor de DHCP internet verbinding dient u alleen nog de MAC adresregistratie te doorlopen. Als alles correct gaat krijgt u daartoe aan het einde bij het openen van de internet explorer een pagina te zien waar u uw ADSL gebruikersnaam en wachtwoord dient in te vullen. Een DHCP gebruikersnaam heeft de vorm van "xdsl12345" en u heeft daar ook een wachtwoord bijgekregen. Vul die in en doorloop de schermen in beeld. Na 15 minuten zit u op internet.

Indien u echter geen MAC adres registratie scherm te zien krijgt, gaat u deze in het modem opzoeken en vervolgens belt u de servicedesk van ZET solutions zodat zij dit MAC adres uit uw modem in kunnen voeren op de server. Na het handmatig invoeren van het MAC adres (en dit is niet het MAC adres dat onderop uw modem staat!) door de servicedesk medewerker zit u na 15  minuten op internet. 

U vindt het MAC adres in het modem zelf.

Na het aansluiten van het modem met de LAN kabel aan een PC of laptop gaat u daarvoor naar http://192.168.1.1.

U logt in de webinterface van het modem in met 

gebruikersnaam: admin 

wachtwoord:       admin. (of uw bij stap 21 zelf gekozen wachtwoord)


Na het inloggen gaat u naar het menu Status en daar vindt u het MAC adres voor de verbinding (geef dit aan de servicedesk medewerker door): 


 

6. Meer informatie


Meer informatie en ondersteuning vindt u op de website van linksys http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/support/WAG120N 
      

De Linksys WAG120N instellen als draadloze Gateway


Stel u heeft een ander modem gekocht en de Linksys is nu over. U kunt dan de Linksys WAG120N instellen als draadloze gateway.

Als de WAG120N niet gebruikt wordt als modem/internet gateway (dus niet verantwoordelijk is voor het opbouwen en onderhouden van de ADSL verbinding) dan kun je deze nog wel gebruiken als draadloze toegangspoort achter je ADSL modem. Via de webinterface van de WAG120N dien je, als je dit wenst, ga je naar het tabblad "basisinstellingen" en daar kies je bij encapsulatie voor "Alleen brug". Verder dient je het LAN IP adres op het tabblad basisinstellingen te wijzigen van het lokale IP adres 192.168.1.1 in 192.168.1.2. Verder dient de DHCP server uitgeschakeld te worden. Sluit vervolgens met een LAN kabel één van de LAN poorten aan op het werkende ADSL modem LAN poort. Vanaf dit moment werkt de Linksys WAG120N als draadloos toegangspunt voor de draadloze apparaten. Aan de overige drie LAN poorten van de Linksys WAG120N kunt je eventueel nog extra apparaten bedraad aansluiten.